Workshop/training/cursus

Meditatie

Meditatie is een staat-van-zijn. “Het is niet een middel om iets te bereiken, het is de oorspronkelijke staat van de geest. Ontspannen en onbevangen, zoals de aarde het regenwater opneemt, de bomen zich voegen naar de wind en een dier zich neerlegt om te sterven, zo is de menselijke geest in zichzelf ontspannen en onbevangen. In deze staat-van-zijn neemt men de verschijnselen waar zoals ze verschijnen zonder waardeoordeel. Men is vrij van de gehechtheid aan denkprocessen en geestesgesteldheden die oprijzen, men wordt er niet door beheerst.” (Het Juwelenschip, Longchenpa, vertaling Korteweg e.a. ). Meditatie kun je niet leren en je kunt niet gaan mediteren: Je bent in meditatie of je bent het niet. Je kunt leren rustig en ontspannen te zitten en je aandacht te richten, bewust te zijn van de werkelijkheid zoals die op dat moment aan jou verschijnt, waardoor kalmte en inzicht kunnen ontstaan. Doe je dit echter met het  doel om in meditatie terecht te komen, dan kan dit doel niet worden bereikt. Dat is het paradoxale. Meditatie verschijnt op het moment  dat je vrij bent van oordelen, vrij van gehechtheid, vrij van streven, vrij van begeerte en afkeer, leven in volledige aanvaarding van wat er is. Dus ook de aanvaarding dat er oordelen zijn en hechting en streven, begeerte en afkeer.