Haptonomie en zwangerschap

Het doel van haptonomische pre- en postnatale ouder en kind begeleiding is in eerste instantie het contact tussen ouders en hun kind te verdiepen, als voorbereiding op de geboorte. Na de geboorte leren de ouders tijdens de begeleiding hoe zij hun kindje bij allerlei dagelijkse bezigheden kunnen aanspreken op zijn eigen mogelijkheden.
De begeleiding richt zich op het individuele ouderpaar en hun kind. Alleenstaande moeders kunnen een vriend of vriendin uitnodigen.

Ontwikkeling affectief contact
Het belangrijkste onderdeel van deze ouder- en kind begeleiding is de ontwikkeling van het affectief contact tussen de ouders en hun kindje. Een contact waarin de ouders laten voelen dat zij hun kindje liefhebben en dat het welkom is, lang voordat het geboren wordt. Ouders laten hun kindje ervaren dat het goed is zoals het is en dat het vanuit zijn unieke mogelijkheden mag opgroeien. De buik van de moeder vormt daarbij de veilige binnenwereld en de partner de veilige, liefdevolle buitenwereld. De partner maakt via de buik van de moeder met de handen contact met het kindje, dat zich zo liefdevol ontvangen weet. De moeder toont haar liefde door de wijze waarop zij haar kind draagt in de tederheid van haar schoot. Affectieve bevestiging is van groot belang voor de ontwikkeling van basiszekerheid van het kind.

Voor en tijdens de geboorte
Naast de ontwikkeling van dit contact tussen de ouders en hun kindje, richt de begeleiding zich ook op de periode rond de geboorte. Partners leren hoe zij samen de weeën en de pijn tijdens de geboorte kunnen opvangen. Voor de moeder is het belangrijk dat zij in contact blijft met haar kindje en zich leert openen en toevertrouwen aan de krachten van de natuur. De partner leert hoe hij de moeder kan helpen dit contact in stand te houden. Het kindje laat zich geboren worden door de oerkrachten van de weeën, begeleid door de ouders.

Na de geboorte
Tijdens de begeleiding na de geboorte (in ongeveer de zesde en twaalfde week) leren de ouders hoe zij hun kindje bij allerlei dagelijkse bezigheden kunnen aaspreken op zijn eigen mogelijkheden. Aan- en uit kleden, optillen en dragen, baden, verschonen enz.

De volledige begeleiding bestaat uit vijf sessies voor de geboorte en twee sessies na de geboorte. Een sessie duurt een uur en richt zich op één ouderpaar en hun kindje.

Voorafgaand aan de begeleiding vindt er een gesprek plaats om kennis te maken en om te zien of de begeleiding past, dit gesprek is kosteloos.