Haptonomie

Het begrip haptonomie is een samenvoeging van het Griekse werkwoord haptein (aanraken, verenigen, tast) en nomos (wet, regel). Haptonomie betekent in overdrachtelijke zin: aanraken om gezond te maken, om één geheel te worden, om de ander affectief in zijn wezen te bevestigen, ofwel lief te hebben.

Haptonomie is een benaderingswijze die binnen alle facetten van de welzijns- en gezondheidszorg is toe te passen. Haptonomie houdt zich bezig met het menselijk gevoelsleven en richt zich daarbij op de mens en zijn verhouding tot zijn omgeving in het algemeen en zijn verhouding tot een ander mens in het bijzonder. 

In onze door de economie gestuurde prestatiemaatschappij hebben we, mede door onze opvoeding, de neiging ontwikkeld om díé keuzes te maken, die onze omgeving van ons verwacht of die wenselijk worden geacht. Het is daarbij niet vanzelfsprekend dat wij luisteren naar wat wij diep in onszelf voelen en kiezen voor wat echt bij ons past.

Hierin kan de kiem liggen voor stoornissen in het persoonlijke leven en in het menselijk welbevinden. Dit komt dan tot uitdrukking in allerlei lichamelijke en psychische klachten.